Modum kommune

Modum er pilotkommune i EpilepsiNett. Modum kommune har 13 500 innbyggere. En studie ved Drammen sykehus i 2014 viste at 69 av disse hadde epilepsi.


Ressurspersoner EpilepsiNett Modum

Helsesykepleier Buskerud videregående skole: Veronika Aspebakken

Helsesykepleier Buskerud videregående skole: Trude Rosenlund

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT): Cecilie Collin-Tiller

Brukerrepresentant: Zeinab Ghiasi