Regionalt arbeid og pilotkommuner


EpilepsiNett vil ha en regional koordinator i alle fire helseregioner. Først ut er region Sør-Øst. Region Midt, Vest og Nord har regional koordinator i drift fra andre halvdel av 2020. Regional koordinator er representant for EpilepsiNett og har ansvar for 1-4 pilotkommuner i sin region. Innen hver pilotkommune opprettes en ressursgruppe med representanter for yrkesgrupper som jobber tett med ungdom og unge voksne i det daglige. Første etablerte pilotkommune er Øvre Eiker i Viken, region Sør-Øst.

Regionalt arbeid og pilotkommuner