EpilepsiNett har en regional kontakt i alle fire helseregioner. Regional kontakt er representant for EpilepsiNett og jobber målrettet i 1-4 pilotkommuner i sin region. Innen hver pilotkommune opprettes en ressursgruppe med representanter for yrkesgrupper som jobber tett med ungdom og unge voksne i det daglige.
Regionalt arbeid og pilotkommuner