Epilepsisykepleier

Heidi Hallum Framstad, Røysumtunet

Nann Christin Ek Hauge, Spesialisykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus

Thea Kristine Stanghov, Drammen sykehus, Vestre Viken HF

Merete Bustetun Tschamper, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus