Epilepsisykepleier


Epilepsisykepleier

Katrin Begall, Haukeland Universitetssjukehus

Heidi Hallum Framstad, Røysumtunet

Thea Kristine Stanghov, Drammen sykehus, Vestre Viken HF

Merete Bustetun Tschamper, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo Universitetssykehus