Familieterapeut

Kjersti Li Tjørsvaag, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus