Genetikk

Jeanette Koht, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Mari Wold Henriksen, Drammen sykehus, Vestre Viken HF

Caroline Lund, Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Kaja Selmer, Spesialsykehuset for epilepsi SSE og Avdeling for forskning og utvikling, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus

Ida Stenshorne, Drammen sykehus, Vestre Viken HF