Klinisk nevrofysiologi/EEG

Harald Aurlien, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

Tom Eichele, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

Christoffer Hatlestad-Hall, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus

Oliver Henning, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus

Elisabeth Navjord, Nevrologisk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken HF

Yvonne Myrtvedt Wollertsen, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus