Nevropsykologi

Annette Holth Skogan, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo Universitetssykehus

Christoffer Hatlestad-Hall, Nevroklinikken, Oslo Universitetssykehus