Amunde Leinaas

Stipendiat søyle III: Helsetjenester og brukerstyrt epilepsioppfølging

Spesialrådgiver, Forskningsenheten, Vestre Viken HF.