EpilepsiNett

Nasjonalt nettverk
for evidensbasert
epilepsiomsorg

EpilepsiNett ble dannet på et møte ved Spesialsykehuset for epilepsi SSE den 14.01.19, som følge av Norges Forskningsråds oppfordring til å etablere fagnettverk som ledd i Nasjonal hjernehelsestrategi (2018-2024). Til stede ved møtet var fagpersoner fra flere deler av landet, i tillegg til Epilepsiforbundet. EpilepsiNett fikk innvilget støtte fra Norges Forskningsråd for perioden 2019-2023.

I løpet av prosjektperioden har EpilepsiNett etablert tre viktige arbeidsområder:
1. Registerbasert forskningsprosjekt: Fremskaffer evidens til bruk i pasientnær epilepsiomsorg.
2. Brukerstyrt epilepsioppfølging: Utarbeiding og etablering av digital hjemmeoppfølging (DHO) for personer med epilepsi.
3. Kommunalt samarbeid: Minske avstand mellom ekspertise og pasientene i deres hverdag, gjennom dialog med helsesykepleiere i pilotkommuner.

Arbeidsområde 1-3 hviler på EpilepsiNetts brede referansenettverk, som består av landets fremste ekspertise innen ulike profesjoner som jobber med epilepsi. Referansenettverket har en rådgivende funksjon for alle tre arbeidsområder.


Hva er EpilepsiNett? image
Enkelte medlemmer i EpilepsiNett er aktive i flere fagområder og er derfor nevnt mer enn en gang (eksempelvis nevrologi og genetikk). Aktive forskere i EpilepsiNett finner du under fanen Forskergruppe.

Administrasjon og helseøkonomi
Amund Leinaas, Vestre Viken HF

Brukerrepresentant
Yvonne Myrtvedt Wollertsen, Haukeland universitetssjukehus

Epilepsiforbundet
Jørn Mandla Sibeko

Epilepsisykepleier
Heidi Hallum Framstad, Røysumtunet
Nann Christin Ek Hauge, Spesialisykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus
Thea Kristine Stanghov, Drammen sykehus, Vestre Viken HF
Merete Bustetun Tschamper, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus

Ergoterapeut
Helene Myklebust Letèn, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus

Farmakologi
Prof. Cecilie Johannessen Landmark, Spesialsykehuset for epilepsi SSE Oslo universitetssykehus (OUS), seksjon for klinisk farmakologi OUS, og Program for farmasi OsloMet - storbyuniversitetet.

Fysioterapi
Irene B. Hauge, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus

Genetikk
Jeanette Koht, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Mari Wold Henriksen, Drammen sykehus, Vestre Viken HF
Caroline Lund, Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
Kaja Selmer, Spesialsykehuset for epilepsi SSE og Avdeling for forskning og utvikling, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus
Ida Stenshorne, Drammen sykehus, Vestre Viken HF

Klinisk ernæringsfysiolog
Magnhild Kverneland, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus
Sigrid Pedersen, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus

Klinisk nevrofysiologi/EEG
Harald Aurlien, Haukeland universitetssjukehus
Tom Eichele, Haukeland universitetssjukehus
Christoffer Hatlestad-Hall, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus
Oliver Henning, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus
Elisabeth Navjord, Drammen sykehus, Vestre Viken HF
Yvonne Myrtvedt Wollertsen, Haukeland universitetssjukehus

Nevrohabilitering
Mari Wold Henriksen, Drammen sykehus, Vestre Viken HF

Nevrologi
Kristin Alfstad, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus
Silje Alvestad, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus
Dag Aurlien, Stavanger universitetssjukehus
Harald Aurlien, Haukeland universitetssjukehus
Prof. Christoph Beier, Odenese universitetshospital
Toni Berger, Oslo universitetssykehus
Prof. Marte Bjørk, Haukeland universitetssjukehus
Prof. Jakob Christensen, Aarhus Universitetshospital
Eline Dahl-Hansen, Drammen sykehus, Vestre Viken HF
Guttorm Eldøen, Molde sjukehus, Helse Møre og Romsdal
Birgitte Falck, Universitetssykehuset Nord-Norge
Prof. Nils Erik Gilhus, Haukeland universitetssjukehus
Ira Haraldsen, Oslo universitetssykehus
Oliver Henning, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus
Mari Wold Henriksen, Drammen sykehus, Vestre Viken HF
Kjell Heuser, Oslo universitetssykehus
Gernot Hlauschek, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus
Susanne Ingebrigtsen, Universitetssykehuset Nord-Norge
Stephanie Knudtzon, Universitetssykehuset Nord-Norge
Jeanette Koht, Oslo universitetssykehus
Eivind Kolstad, Haukeland universitetssjukehus
Antonia Villagrán Lillo, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehuss
Prof. Morten Lossius, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus
Caroline Lund, Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
Ellen Molteberg, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus
Sverre Myren, Ålesund sjukehus, Helse Møre og Romsdal
Ola Nakken, Akershus universitetssykehus
Elisabeth Navjord, Drammen sykehus, Vestre Viken HF
Martha Seim Realfsen, Akershus universitetssykehus
Eline Revdal, St. Olavs Hospital
Christian Samsonsen, St. Olavs Hospital
Maryam Shirzadi, St. Olavs Hospital
Torleiv Svendsen, Sykehuset Innlandet
Marte Roa Syvertsen, Drammen sykehus, Vestre Viken HF
Hild Flatmark Sødal, Oslo universitetssykehus
Prof. Erik Taubøll, Oslo universitetssykehus

Nevropsykologi
Annette Holth Skogan, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus
Christoffer Hatlestad-Hall, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus

Pediatri
Kristina Flemming, Universitetssykehuset Nord-Norge
Thorsten Gerstner, Sørlandet sykehus
Omar Hikmat, Haukeland universitetssjukehus
Ida Stenshorne, Drammen sykehus, Vestre Viken HF
Kari Aaberg, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus

Sosionom
Oppdateres

Spesialpedagog
Silje Systad, Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
Camilla Voss, Solberg skole ved Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Viken fylkeskommune


Marte Bjørk

Forskningsleder

Les mer  

Marte Roa Syvertsen

Leder EpilepsiNett

Les mer  

Kari Aaberg

Leder søyle I: Skolegang og yrkesaktivitet

Les mer  

Ola Nakken

Forsker søyle I: Skolegang og yrkesaktivitet

Les mer  

Martha Seim Realfsen

Stipendiat søyle I: Skolegang og yrkesaktivitet

Les mer  

Ida Stenshorne

Forsker søyle I: Skolegang og yrkesaktivitet

Les mer  

Kristin Alfstad

Leder søyle II: Psykisk helse og dødelighet

Les mer  

Maryam Shirzadi

Leder søyle II: Psykisk helse og dødelighet

Les mer  

Antonia Villagrán Lillo

Forsker søyle II: Psykisk helse og dødelighet

Les mer  

Sverre Myren

Forsker søyle II: Psykisk helse og dødelighet

Les mer  

Eline Revdal

Forsker søyle II: Psykisk helse og dødelighet

Les mer  

Jeanette Koht

Leder søyle III: Helsetjenester og brukerstyrt epilepsioppfølging

Les mer  

Eline Dahl-Hansen

Stipendiat søyle III: Helsetjenester og brukerstyrt epilepsioppfølging

Les mer  

Amunde Leinaas

Stipendiat søyle III: Helsetjenester og brukerstyrt epilepsioppfølging

Les mer  

Gernot Hlauschek

Medlem forskergruppe

Les mer  

Susanne Ingebrigtsen

Medlem forskergruppe

Les mer  

Morten Lossius

Seniorrådgiver

Les mer  

Nils Erik Gilhus

Seniorrådgiver

Les mer  

Silje Alvestad

Seniorrådgiver

Les mer  

Jørn Mandla Sibeko

Epilepsiforbundet

Les mer  

Kristin Alfstad

Nevrolog PhD

Les mer  

Silje Alvestad

Nevrolog PhD

Les mer  

Dag Aurlien

Nevrolog PhD

Les mer  

Harald Aurlien

Nevrolog, klinisk nevrofysiolog PhD

Les mer  

Christoph Beier

Nevrolog PhD, professor

Les mer  

Toni Berger

Lege PhD

Les mer  

Marte Bjørk

Nevrolog PhD, professor

Les mer  

Jakob Christensen

Nevrolog PhD, professor

Les mer  

Eline Dahl-Hansen

Lege, stipendiat

Les mer  

Tom Eichele

Klinisk nevrofysiolog PhD

Les mer  

Guttorm Eldøen

Nevrolog

Les mer  

Birgitte Falck

Kristina Flemming

Pediater

Les mer  

Heidi Hallum Framstad

Epilepsisykepleier

Les mer  

Thorsten Gerstner

Pediater

Les mer  

Nils Erik Gilhus

Nevrolog PhD, professor

Les mer  

Ira Haraldsen

Nevrolog PhD

Les mer  

Christoffer Hatlestad-Hall

Psykolog PhD

Les mer  

Irene B. Hauge

Spesialfysioterapeut

Les mer  

Oliver Henning

Nevrolog, psykiater PhD

Les mer  

Mari Wold Henriksen

Lege PhD

Les mer  

Nann Christin Ek Hauge

Spesialsykepleier

Les mer  

Kjell Heuser

Nevrolog PhD

Les mer  

Omar Hikmat

Pediater PhD

Les mer  

Gernot Hlauschek

Nevrolog, stipendiat

Les mer  

Susanne Ingebrigtsen

Nevrolog

Les mer  

Stephanie Knudtzon

Jeanette Koht

Nevrolog PhD

Les mer  

Eivind Kolstad

Nevrolog PhD

Les mer  

Magnhild Kverneland

Klinisk ernæringsfysiolog PhD

Les mer  

Cecilie Johannessen Landmark

Farmakolog PhD, professor

Les mer  

Amund Leinaas

Spesialrådgiver, stipendiat

Les mer  

Helene Myklebust Letèn

Spesialergoterapeut MSc

Les mer  

Antonia Villagrán Lillo

Nevrolog PhD

Les mer  

Morten Lossius

Nevrolog PhD, professor

Les mer  

Caroline Lund

Nevrolog PhD

Les mer  

Ellen Molteberg

Nevrolog

Les mer  

Sverre Myren

Nevrolog PhD

Les mer  

Ola Nakken

Nevrolog PhD

Les mer  

Elisabeth Navjord

Nevrolog, klinisk nevrofysiolog

Les mer  

Sigrid Pedersen

Klinisk ernæringsfysiolog PhD

Les mer  

Martha Seim Realfsen

Eline Revdal

Nevrolog PhD

Les mer  

Christian Samsonsen

Nevrolog PhD, førsteamanuensis

Les mer  

Kaja Selmer

Lege PhD

Les mer  

Maryam Shirzadi

Nevrolog PhD, førsteamanuensis

Les mer  

Jørn Mandla Sibeko

Ass. generalsekretær Epilepsiforbundet

Les mer  

Annette Holth Skogan

Nevropsykolog PhD

Les mer  

Thea Kristine Stanghov

Epilepsisykepleier

Les mer  

Ida Stenshorne

Pediater, stipendiat

Les mer  

Torleiv Svendsen

Nevrolog PhD

Les mer  

Silje Systad

Spesialpedagog PhD

Les mer  

Marte Roa Syvertsen

Lege PhD

Les mer  

Hild Flatmark Sødal

Nevrolog

Les mer  

Erik Taubøll

Nevrolog PhD, professor

Les mer  

Merete Bustetun Tschamper

Epilepsisykepleier, stipendiat

Les mer  

Camilla Voss

Spesialpedagog

Les mer  

Kari Aaberg

Pediater PhD

Les mer  

Yvonne Myrtvedt Wollertsen

Tekniker klinisk nevrofysiologi, brukerrepresentant

Les mer  

Epilepsiforbundet

Epilepsisykepleier

Ergoterapeut

Farmakologi

Fysioterapi

Genetikk

Klinisk ernæringsfysiolog

Klinisk nevrofysiologi/EEG

Nevrohabilitering

Nevrologi

Nevropsykologi

Pediatri

Sosionom

Spesialpedagog

Ahus

Akershus universitetssykehus

Les mer  

Drammen sykehus

Vestre Viken HF

Les mer  

Haukeland universitetssjukehus

Helse Bergen

Les mer  

Molde sjukehus

Helse Møre og Romsdal

Les mer  

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Oslo universitetssykehus

Les mer  

Epilepsiforbundet

Norges Forskningsråd

NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Les mer  

Odense Universitetshospital

OsloMet

Storbyuniversitetet

Les mer  

OUS Nevroklinikken

Oslo universitetssykehus

Les mer  

Røysumtunet

Rehabilitering - epilepsi

Les mer  

Spesialsykehuset for epilepsi SSE

Oslo universitetssykehus

Les mer  

Stavanger universitetssjukehus

Helse Stavanger

Les mer  

St. Olavs Hospital

Universitetssykehuset i Trondheim

Les mer  

Sykehuset i Lillehammer

Sykehuset Innlandet

Les mer  

Sørlandet sykehus Arendal

Sørlandet sykehus

Les mer  

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

UNN Tromsø

Universitetssykehuset Nord-Norge

Les mer  

Aarhus Universitet

Aarhus Universitetshospital

Ålesund sjukehus

Helse Møre og Romsdal

Les mer  

Epilepsiforskning i Norge 2020

EpilepsiNett rapport #1

Mer informasjon

Epilepsiforskning i Norge 2021

EpilepsiNett rapport #2

Mer informasjon

Epilepsiforskning i Norge 2022

EpilepsiNett rapport #3

Mer informasjon

Benytt gjerne skjemaet hvis du: - Ønsker kontakt med noen i nettverket - Vil forske i EpilepsiNett - Vil bidra i referansenettverket - Vil knyttes til Forum for Brukerstyrt Epilepsioppfølging