EpilepsiNett ble dannet på et møte ved Spesialsykehuset for epilepsi SSE den 14.01.19, som følge av Norges Forskningsråds oppfordring til å etablere fagnettverk som ledd i Nasjonal hjernehelsestrategi (2018-2024). Til stede ved møtet var fagpersoner fra flere deler av landet, i tillegg til Epilepsiforbundet. EpilepsiNett fikk innvilget støtte fra Norges Forskningsråd for perioden 2019-2023.

I løpet av prosjektperioden har EpilepsiNett etablert tre viktige arbeidsområder:
1. Registerbasert forskningsprosjekt: Fremskaffer evidens til bruk i pasientnær epilepsiomsorg.
2. Brukerstyrt epilepsioppfølging: Utarbeiding og etablering av digital hjemmeoppfølging (DHO) for personer med epilepsi.
3. Kommunalt samarbeid: Minske avstand mellom ekspertise og pasientene i deres hverdag, gjennom dialog med helsesykepleiere i pilotkommuner.

Arbeidsområde 1-3 hviler på EpilepsiNetts brede referansenettverk, som består av landets fremste ekspertise innen ulike profesjoner som jobber med epilepsi. Referansenettverket har en rådgivende funksjon for alle tre arbeidsområder.


Hva er EpilepsiNett? image