Enkelte medlemmer i EpilepsiNett er aktive i flere fagområder og er derfor nevnt mer enn en gang (eksempelvis nevrologi og genetikk). Aktive forskere i EpilepsiNett finner du under fanen Forskergruppe.

Administrasjon og helseøkonomi
Amund Leinaas, Vestre Viken HF

Brukerrepresentant
Yvonne Myrtvedt Wollertsen, Haukeland universitetssjukehus

Epilepsiforbundet
Jørn Mandla Sibeko

Epilepsisykepleier
Heidi Hallum Framstad, Røysumtunet
Nann Christin Ek Hauge, Spesialisykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus
Thea Kristine Stanghov, Drammen sykehus, Vestre Viken HF
Merete Bustetun Tschamper, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus

Ergoterapeut
Helene Myklebust Letèn, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus

Familieterapeut
Kjersti Li Tjørsvaag, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus

Farmakologi
Prof. Cecilie Johannessen Landmark, Spesialsykehuset for epilepsi SSE Oslo universitetssykehus (OUS), seksjon for klinisk farmakologi OUS, og Program for farmasi OsloMet - storbyuniversitetet.

Fysioterapi
Irene B. Hauge, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus

Genetikk
Jeanette Koht, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Mari Wold Henriksen, Drammen sykehus, Vestre Viken HF
Caroline Lund, Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
Kaja Selmer, Spesialsykehuset for epilepsi SSE og Avdeling for forskning og utvikling, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus
Ida Stenshorne, Drammen sykehus, Vestre Viken HF

Klinisk ernæringsfysiolog
Magnhild Kverneland, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus
Sigrid Pedersen, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus

Klinisk nevrofysiologi/EEG
Harald Aurlien, Haukeland universitetssjukehus
Tom Eichele, Haukeland universitetssjukehus
Christoffer Hatlestad-Hall, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus
Oliver Henning, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus
Elisabeth Navjord, Drammen sykehus, Vestre Viken HF
Yvonne Myrtvedt Wollertsen, Haukeland universitetssjukehus

Nevrohabilitering
Mari Wold Henriksen, Drammen sykehus, Vestre Viken HF

Nevrologi
Kristin Alfstad, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus
Silje Alvestad, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus
Dag Aurlien, Stavanger universitetssjukehus
Harald Aurlien, Haukeland universitetssjukehus
Prof. Christoph Beier, Odenese universitetshospital
Toni Berger, Oslo universitetssykehus
Prof. Marte Bjørk, Haukeland universitetssjukehus
Prof. Jakob Christensen, Aarhus Universitetshospital
Eline Dahl-Hansen, Drammen sykehus, Vestre Viken HF
Guttorm Eldøen, Molde sjukehus, Helse Møre og Romsdal
Birgitte Falck, Universitetssykehuset Nord-Norge
Prof. Nils Erik Gilhus, Haukeland universitetssjukehus
Ira Haraldsen, Oslo universitetssykehus
Oliver Henning, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus
Mari Wold Henriksen, Drammen sykehus, Vestre Viken HF
Kjell Heuser, Oslo universitetssykehus
Gernot Hlauschek, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus
Susanne Ingebrigtsen, Universitetssykehuset Nord-Norge
Stephanie Knudtzon, Universitetssykehuset Nord-Norge
Jeanette Koht, Oslo universitetssykehus
Eivind Kolstad, Haukeland universitetssjukehus
Antonia Villagrán Lillo, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehuss
Prof. Morten Lossius, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus
Caroline Lund, Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
Ellen Molteberg, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus
Sverre Myren, Ålesund sjukehus, Helse Møre og Romsdal
Ola Nakken, Akershus universitetssykehus
Elisabeth Navjord, Drammen sykehus, Vestre Viken HF
Martha Seim Realfsen, Akershus universitetssykehus
Eline Revdal, St. Olavs Hospital
Christian Samsonsen, St. Olavs Hospital
Maryam Shirzadi, St. Olavs Hospital
Torleiv Svendsen, Sykehuset Innlandet
Marte Roa Syvertsen, Drammen sykehus, Vestre Viken HF
Hild Flatmark Sødal, Oslo universitetssykehus
Prof. Erik Taubøll, Oslo universitetssykehus

Nevropsykologi
Annette Holth Skogan, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus
Christoffer Hatlestad-Hall, Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus

Pediatri
Kristina Flemming, Universitetssykehuset Nord-Norge
Thorsten Gerstner, Sørlandet sykehus
Omar Hikmat, Haukeland universitetssjukehus
Ida Stenshorne, Drammen sykehus, Vestre Viken HF
Kari Aaberg, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus

Sosionom
Kjersti Li Tjørsvaag, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus

Spesialpedagog
Silje Systad, Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
Camilla Voss, Solberg skole ved Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Viken fylkeskommune