Eline Dahl-Hansen

Stipendiat søyle III: Helsetjenester og brukerstyrt epilepsioppfølging

Lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, Vestre Viken HF.