Drammen sykehus


Drammen sykehus

Vestre Viken HF

Jeanette Koht, nevrolog PhD

Mari Wold Henriksen, lege i spesialisering nevrologi PhD

Thea Kristine Stanghov, epilepsisykepleier

Ida Stenshorne, lege i spesialisering pediatri

Marte Syvertsen, lege i spesialisering nevrologi PhD, forskningsgruppeleder