Drammen sykehus

Vestre Viken HF

Eline Dahl-Hansen, lege i spesialisering nevrologi

Mari Wold Henriksen, lege i spesialisering nevrologi PhD

Thea Kristine Stanghov, epilepsisykepleier

Ida Stenshorne, lege i spesialisering pediatri

Marte Syvertsen, lege i spesialisering nevrologi PhD