Drammen sykehus

Vestre Viken HF

Eline Dahl-Hansen, lege, nevrologi

Mari Wold Henriksen, lege PhD, nevrologi

Elisabeth Navjord, nevrolog, klinisk nevrofysiolog

Thea Kristine Stanghov, epilepsisykepleier

Ida Stenshorne, pediater

Marte Roa Syvertsen, forskningssjef, lege PhD, nevrologi