Haukeland universitetssjukehus

Helse Bergen

Katrin Begall, epilepsisykepleier

Marte Bjørk, nevrolog PhD

Nils Erik Gilhus, nevrolog PhD, forskningsgruppeleder

Eivind Kolstad, lege i spesialisering nevrologi PhD