Haukeland universitetssjukehus

Helse Bergen

Harald Aurlien, nevrolog, klinisk nevrofysiolog, PhD

Katrin Begall, epilepsisykepleier

Marte Bjørk, nevrolog PhD, forskningsgruppeleder

Tom Eichele, klinisk nevrofysiolog PhD

Nils Erik Gilhus, nevrolog PhD

Omar Hikmat, pediater PhD

Eivind Kolstad, nevrolog PhD

Yvonne Wollertsen, tekniker klinisk nevrofysiologi