OUS Nevroklinikken


OUS Nevroklinikken

Oslo universitetssykehus

Ira Haraldsen, nevrolog PhD, forskningsgruppeleder

Kaja Selmer, lege PhD, forskningsgruppeleder

Erik Taubøll, nevrolog PhD, forskningsgruppeleder