Spesialsykehuset for epilepsi SSE

Oslo universitetssykehus

Kristin Alfstad, nevrolog PhD

Silje Alvestad, nevrolog PhD

Magnhild Kverneland, klinisk ernæringsfysiolog PhD

Irene B. Hauge, spesialfysioterapeut

Nann Christin Ek Hauge, spesialsykepleier

Oliver Henning, nevrolog PhD

Gernot Hlauschek, nevrolog

Prof. Cecilie Johannessen Landmark, farmakolog PhD, forskningsgruppeleder

Antonia Villagrán Lillo, nevrolog, stipendiat

Helene Myklebust Letèn, spesialergoterapeut MSc

Prof. Morten Lossius, nevrolog PhD, forskningsgruppeleder

Ellen Molteberg, nevrolog

Sigrid Pedersen, klinisk ernæringsfysiolog PhD

Merete Bustetun Tschamper, epilepsisykepleier, stipendiat

Annette Holth Skogan, nevropsykolog PhD

Kari Aaberg, pediater PhD