Spesialsykehuset for epilepsi SSE

Oslo universitetssykehus

Kristin Alfstad, nevrolog PhD

Silje Alvestad, nevrolog PhD

Magnhild Kverneland, klinisk ernæringsfysiolog PhD

Irene B. Hauge, spesialfysioterapeut

Nann Christin Ek Hauge, spesialsykepleier

Oliver Henning, nevrolog PhD

Gernot Hlauschek, nevrolog

Prof. Cecilie Johannessen Landmark, farmakolog PhD, forskningsgruppeleder

Helene Myklebust Letèn, spesialergoterapeut MSc

Prof. Morten Lossius, nevrolog PhD, forskningsgruppeleder

Ellen Molteberg, nevrolog

Sigrid Pedersen, klinisk ernæringsfysiolog PhD

Kjersti Li Tjørsvaag, klinisk sosionom og familieterapeut

Merete Bustetun Tschamper, epilepsisykepleier

Annette Holth Skogan, nevropsykolog

Kari Aaberg, barnelege PhD