UNN Tromsø

Universitetssykehuset Nord-Norge

Birgitte Falck, lege i spesialisering nevrologi

Kristina Flemming, barnelege

Susanne Ingebrigtsen, nevrolog

Stephanie Knudtzon, lege i spesialisering nevrologi