UNN Tromsø


UNN Tromsø

Universitetssykehuset Nord-Norge

Birgitte Falck, lege i spesialisering nevrologi

Susanne Ingebrigtsen, nevrolog

Stephanie Knudtzon, lege i spesialisering nevrologi