Epilepsiforskning i Norge 2020

Rapporten skal gi et oversiktlig og mest mulig fullstendig bilde av vitenskapelige publikasjoner innen fagfeltet epilepsi i 2020, hvor en eller flere av forfatterne har arbeidssted i Norge.

Epilepsiforskning i Norge 2020 - EpilepsiNett rapport #1.pdf