Epilepsiforskning i Norge 2022

Rapporten skal gi et oversiktlig og mest mulig fullstendig bilde av vitenskapelige publikasjoner innen fagfeltet epilepsi i 2022, hvor en eller flere av forfatterne har arbeidssted i Norge.

Epilepsiforskning i Norge 2022 - EpilepsiNett rapport #3.pdf