Annette Holth Skogan

Nevropsykolog PhD

Arbeidssted: Spesialsykehuset for epilepsi SSE.

Spesialkompetanse: Nevropsykologiske karakteristika hos urolige og rastløse skolebarn. Tverrfaglig arbeid.