Birgitte Falck

Lege

Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge

Spesialkompetanse: Behandling og oppfølging av voksne med epilepsi.