Caroline Lund

Nevrolog PhD

Arbeidssted: Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser. 

Spesialkompetanse: Genetiske årsaker til epilepsi. Sjeldne diagnoser. Aicardi syndrom.