Cecilie Johannessen Landmark

Farmakolog PhD, professor

Arbeidssted: Spesialsykehuset for epilepsi SSE. OsloMet - storbyuniversitetet.

Spesialkompetanse: Farmakologisk behandling av epilepsi (anfallsforebyggende legemidler). Individuelt tilpasset behandling for den enkelte pasient.