Christian Samsonsen

Nevrolog PhD, førsteamanuensis

Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, St. Olavs Hospital. Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).

Spesialkompetanse: Anfallsutløsende faktorer ved epilepsi. Etterlevelse av anfallsforebyggende behandling.