Christoph Beier

Nevrolog PhD, professor

Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Odense Universitetshospital. Syddansk Universitet.

Spesialkompetanse: Generalisert epilepsi, med fokus på behandlingsrefraktær epilepsi (utilstrekkelig effekt av anfallsforebyggende legemidler) og tilleggsvansker. Flere års erfaring med brukerstyrt epilepsioppfølging.