Dag Aurlien

Nevrolog PhD

Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus.

Spesialkompetanse: Plutselig uventet død ved epilepsi (SUDEP).