Eivind Kolstad

Nevrolog PhD

Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus.

Spesialkompetanse: Anfallsforebyggende legemidler i svangerskapet. Behandling og oppfølging av voksne med epilepsi.