Eline Dahl-Hansen

Lege, stipendiat

Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken HF.

Spesialkompetanse: Behandling og oppfølging av voksne med epilepsi. Daglig drift av brukerstyrt epilepsioppfølging. Effekter av brukerstyrt epilepsioppfølging.