Eline Revdal

Nevrolog, stipendiat

Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, St. Olavs Hospital.

Spesialkompetanse: Epilepsi og psykiatriske lidelser.