Elisabeth Navjord

Nevrolog, klinisk nevrofysiolog

Arbeidssted: Klinisk nevrofysiologisk laboratorium, Nevrologisk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken HF.

Spesialkompetanse: Klinisk nevrofysiologi, EEG.