Erik Taubøll

Nevrolog PhD, professor

Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Universitetet i Oslo.

Spesialkompetanse: Leder for ERGO. Translasjonsforskning (ved tinninglapps-epilepsi). Kjønnsrelaterte aspekter ved epilepsi. Plutselig uventet død ved epilepsi (SUDEP). Status epilepticus.