Harald Aurlien

Nevrolog, klinisk nevrofysiolog PhD

Arbeidssted: Seksjon for klinisk nevrofysiologi, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus.

Spesialkompetanse: Standardisert og systematisk EEG-tolkning ved hjelp av SCORE-systemet.