Heidi Hallum Framstad

Epilepsisykepleier

Arbeidssted: Røysumtunet.

Spesialkompetanse: Tverrfaglig rehabiliteringstilbud.