Helene Myklebust Letèn

Spesialergoterapeut MSc

Arbeidssted: Spesialsykehuset for epilepsi SSE.

Spesialkompetanse: Hverdagslivet etter epilepsikirurgi. Psykososiale og kognitive tilleggsutfordringer ved epilepsi. Tverrfaglig arbeid.