Ira Haraldsen

Nevrolog PhD

Arbeidssted: Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus.

Spesialkompetanse: Leder for Cognitive Health Research group (CoHR). Nevrologiske sykdommers påvirkning av kognitiv funksjon og atferd. Aldringsprosesser ved epilepsi, med fokus på metabolske (hormonelle) og nevrotranmitter-forandringer som kan påvirke dette.