Jeanette Koht

Nevrolog PhD

Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Spesialkompetanse: Genetiske årsaker til tidlig debuterende epilepsi. Undervisning og formidling.