Kaja Selmer

Lege PhD

Arbeidssted: Nevroklinikken, Oslo univeresitetssykehus.

Spesialkompetanse: Leder for Nevrogenetisk forskningsgruppe og TeraEpi. Epigenetikk (aktivering og inaktivering av gener). Genetiske årsaker til epilepsi.