Kristin Alfstad

Nevrolog PhD

Arbeidssted: Spesialsykehuset for epilepsi SSE.

Spesialkompetanse: Psykiske vansker hos barn og unge med epilepsi.