Mari Wold Henriksen

Lege PhD

Arbeidssted: Nevrologisk avdeling og Habiliteringsavdelingen, Drammen sykehus, Vestre Viken HF.

Spesialkompetanse: Rett syndrom. Nevrohabilitering og transisjon fra barn til voksen.