Marte Bjørk

Nevrolog PhD, professor

Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. Universitetet i Bergen. 

Spesialkompetanse: Leder for Bergen Epilepsy Research Group (BERG), TeraEpi og SCAN-AED. Epilepsiens påvirkning av graviditet, fødsel og barnets senere utvikling.