Marte Roa Syvertsen

Lege PhD

Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken HF.

Spesialkompetanse: Juvenil myoklonusepilepsi (JME). Eksekutive funksjoner. Brukerstyrt epilepsioppfølging.