Martha Seim Realfsen

Lege

Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Akershus universitetssykehus.

Spesialkompetanse: Behandling og oppfølging av voksne med epilepsi.