Maryam Shirzadi

Nevrolog PhD, førsteamanuensis

Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, St. Olavs Hospital. Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).

Spesialkompetanse: Hudreaksjoner knyttet til bruk av anfallsforebyggende legemidler.