Merete Bustetun Tschamper

Epilepsisykepleier, stipendiat

Arbeidssted: Spesialsykehuset for epilepsi SSE.

Spesialkompetanse: Helsekompetanse hos foreldre til barn med epilepsi. Videokonferanse i kommunikasjon med tertiær-helsetjenesten.