Nils Erik Gilhus

Nevrolog PhD, professor

Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Universitetet i Bergen.

Spesialkompetanse: Tidl. leder for Bergen Epilepsy Research Group (BERG). Konsekvenser av epilepsi og buk av anfallsforebyggende legemidler, med fokus på svangerskap. Systematiske undersøkelser av EEG-data.