Ola Nakken

Nevrolog PhD

Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Akershus universitetssykehus.

Spesialkompetanse: Behandling og oppfølging av voksne med nevrologisk sykdom.