Omar Hikmat

Pediater PhD

Arbeidssted: Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssjukehus. Universitetet i Bergen.

Spesialkompetanse: Komplekse epilepsier, nevrometabolske tilstander og mitokondriesykdommer, med vekt på polymerase-gamma (POLG) relatert sykdom.