Silje Systad

Spesialpedagog PhD

Arbeidssted: Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser. 

Spesialkompetanse: Språkutvikling og nattlig epileptisk aktivitet.