Susanne Ingebrigtsen

Nevrolog

Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Spesialkompetanse: Behandling og oppfølging av voksne med epilepsi.