Thea Kristine Stanghov

Epilepsisykepleier

Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken HF.

Spesialkompetanse: Daglig drift av brukerstyrt epilepsioppfølging siden oppstart i 2019.